Οικονομικός Απολογισμός 2017

Δημοσιεύθηκε: Σάββατο, 19 05 2018 12:28 Αναγνώσεις: 3958

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝaΠΟΣΟΣΥΝΟΛΟΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΣΟΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 18,00   ΑΠΟΡΟΙ 2.464,14  
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.948,00   ΑΣΘΕΝΕΙΣ 4.512,37  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 3.377,00   ΜΑΘΗΤΕΣ 3.700,00  
BAZAAR 2.292,20   ΦΟΙΤΗΤΕΣ 5.900,00  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 7.033,30   ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΑ 129,00  
ΚΙΝ.ΛΕΣΧΗ 80,00   ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΥΛ.ΓΟΝ.ΚΗΔ.ΑΜΕΑ 50,00 500,00  
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 0,27   ΣΥΝ.ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ   17.255,51
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.   18.748,77 ΟΚΛΕ 100,00  
ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2016     ΣΥΛΛΟΓΟΙ 100,00  
ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2.355,14   ΣΥΝ.ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ 200,00  
ΜΕΤΡΗΤΑ 1.695,05   ΔΑΠΑΝΕΣ    
ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ   4.050,19 ΕΞΟΔΑ BAZAAR 369,33  
      ΛΕΙΤΟΥΡ.ΕΞΟΔΑ 454,80  
      ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ   824,13
      ΓΕΝ.ΣΥΝ.ΠΛΗΡΩΜΩΝ   18.279,64
      ΚΑΤΑΘ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3393,41  
  ΜΕΤΡΗΤΑ 1125,91  
  ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2017 4519,32
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 22.798,96 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.798,96
Από τα έσοδα το 96,49% διατέθηκε για τους σκοπούς της Ελπίδας και το 4,51% για λειτουργικά έξοδα.