Οικονομικός Απολογισμός 2014

Δημοσιεύθηκε: Τρίτη, 09 06 2015 21:16 Αναγνώσεις: 2176

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 30.00   ΑΠΟΡΟΙ 5.040,18  
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.858,00   ΑΣΘΕΝΕΙΣ 8.401,52  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2.450,00   ΜΑΘΗΤΕΣ 6.918,50  
BAZAAR 1.863,50   ΦΟΙΤΗΤΕΣ 4.020,00  
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 5.223,17   ΒΑΠΤΙΣΤΙΡΙΑ 105,00  
ΜΑΘ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2.327,11   ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 150,00  
ΛΕΥΚ. ΑΓΟΡΑΣΤΗ 725,00   ΣΥΛ. ΓΟΝ. ΚΗΔ. ΑΜΕΑ 550,00  
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1,52   ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛ. ΝΟΜΟΥ   25.185,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ.   18.478,30 ΔΑΠΑΝΕΣ    
ΥΠΟΛ.ΤΑΜ. 2013     ΕΞΟΔΑ BAZAAR 320,74  
ΚΑΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 11.695,09   ΛΕΙΤΟΥΡ. ΕΞΟΔΑ 659,80  
ΜΕΤΡΗΤΑ 2.189,54        
ΣΥΝ. ΤΑΜΕΙΟΥ   13.884,63 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ   980,54
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝ. ΠΛΗΡΩΜΩΝ   26.165,74
      ΚΑΤΑΘ. ΤΡΑΠEΖΩΝ 5.029,80  
      ΜΕΤΡΗΤΑ 1.167,39  
      ΥΠΟΛ.ΤΑΜΕΙΟΥ 2014   6.197,19
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ   32.362,93 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   32.362,93
Από τα έσοδα το 96,25% διατέθηκε για τους σκοπούς της Ελπίδας και το 3,75% για λειτουργικά έξοδα.